Startpagina +32 (0)16 89 37 35
 
  Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

MJK USB Productions, een Business Unit van MJK Consult, verleent u toestemming om de materialen op deze website te raadplegen voor persoonlijk gebruik.

Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze bepalingen, richtlijnen en algemene verkoopsvoorwaarden.

 

 
 

Algemene wettelijke bepalingen

MJK USB Productions ("MJK USB Productions") behoudt zich het recht deze algemene wettelijke bepalingen en de inhoud van haar website ten alle tijde te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing hierover. Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze bepalingen, richtlijnen en algemene verkoopsvoorwaarden.

Gebruik van deze website

MJK USB Productions verleent u toestemming om de materialen op deze website te raadplegen voor persoonlijk gebruik. Teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt voor commerciële of persoonlijke doeleinden.
Wanneer u onze bepalingen, richtlijnen en auteursrechten schendt vervalt automatisch uw recht om onze website verder te gebruiken.
We wijzen u er tevens op dat u vervolgd kan worden wegens inbreuken op auteursrechten wanneer u zich niet houdt aan de gangbare wettelijke voorschriften in verband met het auteursrecht.

Beperking van aansprakelijkheid

De materialen, prijzen, diensten en andere informatie op deze website wordt aangeboden "zoals ze zijn " zonder enige garantie op correctheid, geldigheid, geschiktheid voor bepaalde doelen of inbreuken op intellectuele eigendom. Sommige afbeeldingen en foto's op deze website zijn enkel illustratief en wijken licht af van de producten uit onze productcatalogus. De uitvergrootbare foto's van de USB Drives in onze productcatalogus zijn wel representatief voor het eindproduct dat u ontvangt. We behouden ons evenwel het recht om technische of esthetische verbeteringen aan te brengen in onze productlijn zonder voorgaande verwitting.

MJK USB Productions kan onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden geacht voor schade, gegevensverlies, winstverlies of zakelijke onderbrekingen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website, de digitale gegevens die in de vorm van hulpbestanden en software in verschillende bestandsformaten worden aangeboden of uit websites die gelinkt zijn aan deze website.

Auteursrechten teksten

MJK Consult nv verbiedt het gedeeltelijk of volledig hergebruik van de teksten die op deze website gepubliceerd zijn, zowel voor gebruik in traditionele offline media als voor publicatie via Internet.
Gelieve contact met ons op te nemen indien u bepaalde fragmenten wenst te gebruiken.

Copyrights foto's en afbeeldingen

De afbeeldingen en foto's die gepubliceerd zijn op deze website worden beschermd door internationale auteursrechterlijke wetten beschermd.
Ze mogen onder geen enkel voorwaarde worden gebruikt door de bezoekers van deze website.

Bronnen en licenties van de gebruikte beelden en foto's:

© copyright 1999-2008 Getty Images, Inc. All rights reserved
© copyright 2004-2008 Jupitermedia Corporation. All rights reserved
© copyright 2008-2009 MJK USB Productions.be. All rights reserved
© copyright 2006-2009 Fotolia. All rights reserved
© copyright 2005-2008 Photos.com. All rights reserved

Verkoopsvoorwaarden

U kan onze verkoopsvoorwaarden hier downloaden.

Links

Wanneer u hyperlinks wenst te publiceren naar onze website(s) dan verzoeken we u om ons hierover aan te schrijven via ons contactformulier.
Onderstaande richtlijnen dienen op zijn minst gerespecteerd te worden:

  • U mag op geen enkele wijze een misleidende of verkeerde voorstelling geven van uw relatie met MJK USB Productions
  • U mag op geen enkele wijze een misleidende of verkeerde voorstelling geven van de producten of diensten die door MJK USB Productions worden aangeboden
  • De site(s) van waarop u de link(s) naar één of meerdere van de websites van MJK USB Productions plaatst mogen geen inhoud bevatten die als wansmakelijk, beledigend of controversieel beschouwd kunnen worden en mogen enkel inhoud bevatten die geschikt is voor alle mogelijk leeftijdscategorieën.

Links naar externe websites

De links naar externe websites die u op onze websites kan vinden dienen enkel om u hulpvolle informatie te verschaffen over producten of diensten verwant met onze producten en diensten. Wij bieden geen garantie over de correctheid van de informatie die u op deze websites terugvindt. MJK USB Productions kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie, schadelijke producten en diensten die worden aangeboden via deze externe websites. Indien u beslist deze externe web sites te bezoeken dan gebeurt dit volledig op eigen verantwoordelijkheid.

Herzieningen van de algemene wettelijke bepalingen

MJK USB Productions kan op elk moment zijn wettelijke bepalingen en algemene voorwaarden herzien. Gezien u door het gebruik van deze website gebonden bent aan de bepalingen en voorwaarden is het raadzaam geregeld deze bepalingen en voorwaarden te raadplegen.

terug naar boven  terug naar boven